Skip to content

Dárkové poukazy

Vybere si každý

Jak zakoupit dárkové poukazy – hotově v salonu, nejlépe po předchozí objednávce termínu, kdy si poukaz chcete vyzvednout (stačí formou SMS).

Dárkové poukazy lze zakoupit od minimální částky 300Kč a výše.

Držitel dárkového poukazu může využít částku uvedenou na dárkovém poukazu k úhradě kteréhokoliv ošetření dle aktuální nabídky. Při nedostatečné hodnotě poukazu lze do dané částky vybraného ošetření cenu hotově doplatit (nemusíte vybírat jen ze služeb do výše hodnoty poukazu), nebo naopak vám z částky poukazu cenu ošetření odečtu. Zbylou částku lze využít při další návštěvě ve lhůtě platnosti poukazu. 

Poukázka je platná do data uvedeného na dárkového poukazu!  – tj. 3 měsíce od zakoupení, po tomto datu pozbývá poukázka platnost a u již propadlého poukazu nelze v zásadě platnost prodloužit. 

Přeobjednání termínu nejpozději 24 hodin předem.

Poukaz nelze směnit za peníze, je určen k uplatnění nabízených služeb.

Podmínky použití – pokud v době platnosti hodnotového dárkového poukazu nebude vyčerpána jeho plná hodnota, zůstatek se nevrací. Poukaz propadá. 

Poukaz má dostatečnou 3 měsíční platnost. Lze si zamluvit termín s 1-3 měsíčním předstihem, aby jste nemusely na rezervaci myslet na poslední chvíli. Na tento bod upozorňuji. Nedoporučuji řešit platnost poukazů na poslední chvíli, dva týdny před koncem platnosti! Poukazy nemají žádnou přednost při objednávkách před ostatními klienty, kteří si své termíny včas zarezervovali. 

Částku z dárkového poukazu nemusíte čerpat jednorázově, hodnota služby se odčítá od nabité částky poukazu. Zbylou hodnotu můžete využít do konce data platnosti poukazu. 

Pokud jste obdržely poukaz a nevyužijete jej, určitě jej můžete dle vašeho rozhodnutí darovat další osobě k využití v období platnosti poukazu.

Poukazy nelze uplatnit k nákupu zboží.

 

Poukaz může být nově od roku 2018 dle domluvy vydán předem, nebo elektronicky s možností platby na účet. Pokud však do 14 dnů ode dne, kdy byl poukaz vystaven/vydán nebude platba provedena, poukaz pod daným evidenčním číslem zaniká a je vyloučen z evidence a možnosti uplatnění k čerpání.  Každý platný poukaz musí být podložen dokladem o platbě (výpis z účtu, paragon, faktura), pokud tak není – nebyl zaplacen, nebo se jedná o padělek a jedná se tak o neplatný poukaz, který nelze přijmout a uplatnit.